Oikeudelliset palvelut

Oikeudellinen tuki yrityksen liiketoimintaan ja hallintoon

Lakipalvelut – yrityksen oikeudelliset asiat

Hoidamme laajasti yritysten oikeudellisia asioita. Laadimme yrityksen perustamisasiakirjat ja hoidamme yhtiön hallintoon liittyvät lakisääteiset pöytäkirjat ammattitaidolla sekä suunnittelemme että toteutamme mahdolliset yritysjärjestelyt. Toimimme ostajan tai myyjän oikeudellisena avustajana yrityskaupan suunnittelun alusta sen lopulliseen toteuttamiseen ja siihen liittyvien toimien loppuunsaattamiseen asti.

Sopimuspalvelut – liiketoiminta ja kumppanuudet

Teemme, täydennämme ja kommentoimme yritysten liiketoimintaan liittyviä sopimuksia. Kauppakirjat, erilaiset yhteistyösopimukset ja vuokrasopimukset ovat usein toiminnan kannalta tärkeitä ja sovittujen ehtojen tarkka dokumentointi on tärkeää. Ymmärrämme liiketoiminnan lainalaisuuksia ja pyrimme omalta osaltamme varmistamaan asiakkaidemme tavoitteiden toteutumisen ennakoivalla ja riskejä hallitsevalla sopimusosaamisellamme.

Kiinteistöjuridiikka – rakentamishankkeet ja omistusjärjestelyt

Suunnittelemme parhaan mahdollisen kokonaisuuden kiinteistöjen omistusratkaisuksi. Erityisosaamisemme avulla löydämme talouden, toiminnan ja riskien kannalta järkevän ja suositeltavan vaihtoehdon useisiin eri tilanteisiin. Rakentamishankkeisiin liittyy useita yhtiö-, vero- ja sopimusoikeudellisia kysymyksiä, joiden yhteensovittaminen vaatii laaja-alaista osaamista. Kokemuksellamme varmistamme onnistuneen ratkaisun asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden erilaisiin tarpeisiin.

Veropalvelut – yrityksen ja yrittäjän verotus

Analysoimme yritystoiminnan vero-oikeudellisia riskejä ja etsimme niihin asiakkaan kannalta hyödyllisiä ratkaisuehdotuksia. Avustamme verottajan ennakkoratkaisuhakemusten laatimisessa ja tarvittaessa olemme mukana verotarkastusten eri vaiheissa tai verovalitusprosesseissa.

Juridisia ratkaisuja ammattitaidolla

Laura Hagman

partner, lakimies, OTM 050 3426 304 laura.hagman (at) haglex.fi  

Jarmo Hagman

partner, lakimies, OTK, VT 040 5422 201 jarmo.hagman (at) haglex.fi

Linnea Airas

lakimies, OTM 050 3112 297 linnea.airas (at) haglex.fi
Tietosuojaseloste