Talouspalvelut

Talouspalvelut yrityksen liiketoiminnan tukena

Talouden rutiinit – asiantuntemus ja ratkaisut

Palvelumme räätälöidään aina aidosti asiakkaan tarpeen mukaan. Voimme esimerkiksi tarjota auttavan käden talouden hallinnan rutiineihin aina päivittäisestä tekemisestä laajempien kokonaisuuksien konsultointiin.

  • Auttaminen taloudenhallinnan päivittäisissä rutiineissa, esimerkiksi myyntilaskujen tekemisessä ja kirjanpitoaineiston kokoamisessa.
  • Taloushallinnon toimintamallien kehittäminen kokonaisuudessaan kuntoon havaintojemme ja ratkaisumalliemme avulla.
  • Asiantuntevan avun tarjoaminen talousassistentille, -päällikölle tai yrittäjälle.

Talouden seuranta – laskelmat ja konsultointi

Yrityksen talouden tehokas seuranta on menestyksen kannalta olennaista. Tarjoamme asiantuntevan apumme seurannan järjestämiseen. Erityisenä vahvuutenamme on rakennus- ja kiinteistötoimialan osaaminen. Laadimme tarvittavat, yrityksen kirjanpidosta johdetut laskelmat kertaluontoisesti tai säännöllisesti sekä neuvomme yritystäsi soveltamaan tietoa. Tarjoamme ulkopuolisen asiantuntijan näkökulman johtoryhmä- tai hallitustyöskentelyyn.

Muutos- ja poikkeustilanteet – sujuvuus ja hallinta

Yllättävät muutos- ja poikkeustilanteet ovat osa yritystoimintaa. Tuemme ja avustamme yrityksiä, jotta liiketoiminta sujuisi tilanteesta huolimatta mahdollisimman sujuvasti. Esimerkiksi uuden liiketoiminnan tai toimipaikan avaaminen, omistajanvaihdos, henkilöstövaihdokset ja järjestelmien integrointi ovat tilanteita, joissa tarjoamamme apu on hyödyksi.

Kirjanpitopalvelut – helppous ja laadukas asiakaspalvelu

Mikäli yrityksenne haluaa löytää aidon kumppanin liiketoiminnan tueksi, voimme hoitaa muiden palveluiden lisäksi tai sellaiseen yrityksenne lakisääteiset kirjanpitolainsäädännön velvoitteet. Esimerkiksi kuukausikirjanpidot, tilinpäätökset, veroilmoitukset, palkanlaskennat sekä myyntilaskutukset yritykselle helpolla tavalla toteutettuna ja lisättynä laadukkaalla asiakaspalvelulla.

Perustajaurakointi –kirjanpito ja hallinto

Kun yhtiönne suunnittelee, markkinoi, tuottaa ja myy asuin-, liike- tai toimistotiloja niin, että ostaja ostaa asuin- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita saaden asuntoon tai tilaan hallintaoikeuden, on kyse perustajaurakoinnista. Taloushallinnossa perustajaurakointi on erityisosaamista vaativa ala.  Tarjoamme asiakasyritykselle osaavan tiimin huolehtimaan perustajaurakoinnin vaatimista kiemuroista.

Liiketoiminnan kehittäminen – kilpailuetua rakentamassa

Tuemme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä ja yrityksen kilpailukyvyn kannalta merkityksellisten tekijöiden tunnistamisessa ja analysoimisessa. Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvat taloudelliset, teknologiset, sosiaaliset ja lainsäädännölliset muutokset voivat mahdollistaa jopa täysin uudenlaista liiketoimintaa.

 

Talouden ratkaisuja ammattitaidolla

Mia Kuitunen

partner, talousasiantuntija 050 4356 462 mia.kuitunen (at) haglex.fi
Tietosuojaseloste