Miten yrittäjä voi varautua yllättäviin elämänmuutostilanteisiin?

Kokosimme vinkit varautumiseen ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen

Kokosimme vinkit, joiden avulla jokainen yrittäjä voi varautua omassa yksityiselämässään tapahtuviin muutoksiin niiden tilanteiden varalta, jolloin yrittäjän oma toimintakyky heikkenee tai hän menehtyy. Alla olevilla asiakirjoilla yrittäjän on mahdollista turvata näissä tilanteissa harjoittamansa liiketoiminnan sujuva jatkaminen.

Elämän muutokset tapahtuvat usein ennalta-arvaamattomasti ja jopa äkillisestikin. Tästä syystä meidän kaikkien tulee varautua tietyllä tapaa myös tulevaan. Jonain päivänä ylittäessäsi suojatietä voi käydä niin ikävästi, että joudut auton töytäisemäksi. Kolarin seurauksena saatatat vammautua pahasti tai pahimmassa tapauksessa et selviä siitä hengissä. Sinulle voi myös sattua jotain muuta, jonka seurauksena toimintakykysi heikkenee tai menetät sen kokonaan.

Edellä mainitut tilanteet ovat vain esimerkkejä siitä, miksi etenkin yrittäjänä toimivien henkilöiden on syytä varautua ennalta tällaisten tilanteiden varalta – mutta myös meidän kaikkien muidenkin. Oletko ajatellut, kuinka voit turvata yrityksesi asioiden hoidon luotettavalla tavalla jatkossakin tai kuinka saat yrityksesi jokapäiväisen pyörittämisen ylipäätään toimimaan, mikäli sinulle itsellesi sattuisi jotakin? Asiaa voi pohtia myös siltä kannalta, kenelle yrityksen omistusta voitaisiin siirtää, jotta yrityksen toiminta jatkuisi elinkelpoisena? Mikäli tällaisten tilanteiden varalta ei ole suunnitelma kunnossa, voi asioiden hoito tarpeettomasti monimutkaistua ja viedä aikaa.

Edunvalvontavaltakirja on oiva väline järjestää sekä sinun henkilökohtaisten että yrityksesi asioiden hoito siltä varalta, että oma toimintakykysi heikkenisi esimerkiksi sairauden johdosta, etkä enää itse kykenisi näitä asioita hoitamaan. Edunvalvontavaltakirjalla on mahdollista uskoa näiden tehtävien hoito juuri niille tietyille ja valitsemillesi luotettaville henkilöille, jotka ovat parhaiten perehtyneitä näihin asioihin. Siten näissä tehtävissä voivat toimia myös eri henkilöt. Ennalta varautumalla läheisesi säästyvät myös työläältä paperirumbalta eri viranomaisten kanssa.

Yrittäjän on mahdollista varautua oman poismenoonsa laatimalla testamentin. Ainoastaan testamentilla on mahdollista vaikuttaa oman omaisuutensa jakautumiseen kuoleman jälkeen, sillä muutoin perimys toteutuu lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti. Yrittäjällä voi olla toiveena oman yritystoimintansa jatkaminen myös hänen jälkeensä. Joku hänen lapsistaan voi olla kiinnostunut ja halukas jatkamaan tätä toimintaa isänsä tai äitinsä poismenon jälkeen, jolloin voi olla perusteltua testamentata tällainen yritysvarallisuus tietylle saajalle laissa määritellyt rajoitukset huomioiden. Tällä tavoin yrittäjä voi turvata oman tahtonsa toteutumisen ja yrityksen tulevaisuuden turvaamisen jatkossakin, kun hän tietää sen olevan osaavissa käsissä, eikä iso elämäntyö valu hukkaan.

Yrittäjän lähipiiristä ei kuitenkaan aina ole löydettävissä sopivaa tahoa jatkamaan hänen yritystoimintaansa. Yrittäjän olisikin hyvä pohtia sitä, olisiko hänen mahdollista jo elinaikaisilla toimillaan järjestellä yrityksensä omistusta siten, että yritystoiminnan jatkuminen turvataan. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi avainhenkilöiden sitouttaminen tai laajemmat järjestelyt. Yhtenä mahdollisuutena on toki etsiä ulkopuolista jatkajaa yrityskaupalla, mikäli yhtiöstä tai lähipiiristä ei sopivaa jatkajaa löydy.

Näiden elintärkeiden asiapapereiden laadinnassa on aina syytä käyttää asiantuntijaa apuna, jotta yrittäjän tahto saadaan toteutumaan ja vältytään mahdollisilta sudenkuopilta siinä vaiheessa, kun näitä asiapapereita tarvitaan arkielämässä. Vaikka testamentin ja edunvalvontavaltakirjan laatiminen tuleekin aina tehdä harkiten, on niitä kuitenkin mahdollista muuttaa myöhemmin muuttuneiden elämäntilanteiden mukaan. Suunnitelmallisuus ja ennalta varautuminen eri tilanteisiin takaavat kuitenkin mahdollisuuden vaikuttaa omien asioidemme hoitoon meidän tahtomme mukaisesti niin meidän elinaikanamme kuin sen jälkeenkin.

Kirjoittanut: Eveliina Kunvik

Henkilöstöannin verotuksen uudet säännökset

Henkilöstöannin verotus uudistuu. Kokosimme yhteen millaisia muutoksia uudistus tuo tullessaan ja minkälaisiin tilanteisiin uudet säännökset soveltuvat

Lue lisää

Yrityssaneeraus – kassa ja kassavirran ennustaminen

Kassavirta ja kassavirran seuraaminen tuloslaskelman lisäksi ovat yrityksen arjessa yksi keskeisin asia

Lue lisää

Miten osakeyhtiöiden on mahdollista hyödyntää etäyhteyksiä kokouksissaan poikkeusaikana?

Kokosimme vinkit osakeyhtiöiden etäyhteyksin tapahtuviin kokouksiin sekä pöytäkirjojen dokumentointiin poikkeusaikana.

Lue lisää

Näin teet tilinpäätökseen valmistautumisesta helppoa

Mitä, miten ja milloin tulisi huomioida tilinpäätökseen valmistautumisessa? Kokosimme vinkit tilinpäätökseen valmistautumiseen.

Lue lisää

Juridiikka + palvelumuotoilu = Legal Design?

Legal Design tuo palvelumuotoilun keinot juridisten palvelujen kehittämiseen - mutta mitä oikeusmuotoilu on käytännössä?

Lue lisää

Lakimiesharjoittelijana Haglexilla

Oikeustieteen perusteet opitaan kirjoista, mutta arkipäivä konkreettisine oikeudellisine ongelmineen opettaa kuinka juridiikkaa käytännössä tehdään.

Lue lisää

Asiakaskokemus liiketoiminnan menestystekijänä

Toteutimme keväällä 2019 Forest Foodyn digitaalisen markkinapaikan asiakaskokemuksen kehittämisprojektin. Miten asiakaskokemuksesta voidaan kehittää liiketoiminnan menestystekijä?

Lue lisää

Liiketoimintamuotoilulla kilpailuetua

Uusi palvelumme yhdistää ainutlaatuisella tavalla laki- ja talousasiantuntemuksen sekä liiketoimintamuotoilun. Laura Humppi aloittaa liiketoimintamuotoilijana 1.3.2019.

Lue lisää

Uusi liikesalaisuuslaki

Kuinka liikesalaisuudet ovat huomioitu yrityksesi riskienhallinnassa? Mitkä tiedot ovat yrityksesi liikesalaisuuksia? Mitä suojakeinoja yrityksessä toteutetaan niiden suojaamiseksi ja mihin niiden suoja ulottuu?

Lue lisää

GDPR:n voimaantulosta jo kaksi kuukautta

Uudesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteiden voimaantulosta on kulunut nyt kaksi kuukautta. Mitä kokemuksia meille on kertynyt? Mitä asiakkaiden kommentteja olemme saaneet kuulla?

Lue lisää

Työharjoittelussa Haglexilla

Haglex on monipuolinen työharjoittelupaikka. Kiinnostaako työharjoittelu kehittävässä ja kannustavassa työssä täällä Haglexilla? Minua taloushallinnon opiskelijana kiinnosti ja päätin ottaa yhteyttä taloushallinnon harjoitteluani varten.

Lue lisää

EU ja yleinen tietosuoja-asetus

Tiesithän että EU:n yleinen tietosuoja-asetus koskee myös yritystänne? EU:n yleistä tietosuoja-asetusta et voi ohittaa, jos esimerkiksi yrityksellänne on työntekijöitä tai kuluttaja-asiakkaita.

Lue lisää
Tietosuojaseloste