Näin teet tilinpäätökseen valmistautumisesta helppoa

Kokosimme vinkit tilinpäätökseen valmistautumiseen

Aiheuttaako tilinpäätös aina ylimääräistä työtä ja harmaita hiuksia? Tiedätkö tilikauden tuloksen ennen tilinpäätöksen valmistumista vai onko se joka vuosi yhtä suuri yllätys? Onko tilikauden tuloksesta maksettavan tuloveron määrä sinulle yllätys? Saatko kirjanpitäjältäsi kilometrin mittaisen sähköpostin selvittämättömistä tapahtumista kuten puuttuvista kuiteista ennen tilinpäätöstä?

Jos vastasit yhteenkin edellä olevista kysymyksistä kyllä, yrityksesi taloushallinnon toimintatavoissa on kehitettävää. Kysyimme talousasiantuntijaltamme Mia Kuituselta, mikä neuvoksi, kun tilinpäätös ahdistaa.

Miten tilinpäätökseen tulisi valmistautua?

Kirjanpitäjän kanssa kannattaa sopia yhdessä tilikauden aikaisista vuorovaikutteisista toimintatavoista, joilla kirjanpito pysyy ajan tasalla ja vältytään ylimääräiseltä työltä. Tilinpäätökseen valmistautuminen on helpompaa, kun selvitettäviä asioita ei ole tilikauden lopussa. Ajantasaisen taloustiedon avulla yritystä voidaan johtaa lukujen pohjalta, jolloin tarvittavat korjausliikkeet ehditään tekemään hallitusti.

Miten välttää ikävät yllätykset verotuksessa?

Talouden ajantasaisuudella ja ammattitaitoisen kirjanpitäjän avulla vältetään ikävät yllätykset myös verotuksessa. Kun kirjanpito on jaksotettu kuukausittain, pystytään korjaamaan ennakkoverojen määrää tilikauden aikana tilanteen mukaan. Tilikauden aikana jaksotettavia asioita ovat mm. verot, poistot, lomapalkkavelat, palkkojen sivukulut sekä tietynlaiset osto- ja myyntilaskut olennaisuuden perusteella.

Milloin tilinpäätös on järkevää tehdä?

Tilikauden lähestyessä loppua, kannattaa sopia kirjanpitäjän kanssa tilinpäätöksen aikataulusta: milloin sinun pitää toimittaa materiaalit ja milloin tilinpäätös on valmis. Muista tiedottaa myös tilintarkastajaa tilinpäätöksen valmistumisajasta. Tarpeen mukaan suosittelemme järjestämään palaverin kirjanpitäjän ja tilintarkastajan kanssa jo hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä.
Mikä sitten on järkevä aikataulu tilinpäätökselle? Liian nopeasti tilinpäätöstä ei kannata tehdä, jotta kaikki tilikaudelle kuuluvat ostolaskut ehtivät tulla. Jos tilinpäätös taas valmistuu viimeisenä veroilmoituksen jättöpäivänä, silloin sen sijaan ollaan liian myöhään liikkeellä. Karkeasti ajatellen 1,5-2 kk tilikauden päättymisestä tilinpäätöksen tulisi ehdottomasti olla jo valmiina.

Mitä kannattaa huomioida tilikauden aikana, jotta kirjanpito on ajan tasalla?

Toimita kaikki tositteet kirjanpitoon reaaliajassa. Vaadi kirjanpitäjältäsi selvitystilin läpikäyntiä kuukausittain. Säilytä yhtiön voimassa olevat dokumentit kootusti esimerkiksi yhdessä kansiossa, jotta ne ovat helposti saatavilla. Dokumentit tulee toimittaa kirjanpitäjälle, heti kun muutoksia tulee. Tällaisia dokumentteja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Liiketoiminnan erilaiset sopimukset
 • Osake- ja osakasluettelo
 • Rasitustodistukset
 • Pöytäkirjat yhtiön hallituksen kokouksista
 • Kauppakirjat
 • Pankkitileissä tapahtuvat muutokset

Mitä tietoja kirjanpitäjälle on toimitettava ennen tilikauden päättymistä?

Huolehdi tilinpäätöstä varten, että kaikki tilikaudelle kuuluvat myynti- ja ostolaskut on tehty. Esimerkiksi projektiluonteisessa liiketoiminnassa tulee huolehtia keskeneräisten töiden jaksottamisesta eli mikä osa työstä kuuluu päättyvälle tilikaudelle ja mikä seuraavalle. Tilinpäätöstä varten on myös arvioitava, onko tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut jotain olennaista, mikä olisi hyvä kirjata tilinpäätöksen liitetietoihin.

Kirjanpitäjälle tilinpäätöstä varten toimitettavat asiakirjat riippuvat yrityksen toimialasta ja tilanteesta. Seuraavassa on listattu tyypillisimpiä asiakirjoja:

 • Lainojen saldotodistukset
 • Leasing-sopimusten saldotodistukset
 • Varastoinventaari
 • Mahdolliset käteiskassatiedot
 • Rahastoista salkkuraportit
 • Osakeannit

Yrityksen taloudellinen tila kiinnostaa yrityksen omistajien lisäksi rahoittajia, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä. Siksi yrityksen taloudellisen tilanteen seuraamiseksi kannattaa kehittää omaa liiketoimintaa aidosti tukevat toimintatavat. Autamme mielellämme yrityksesi taloushallinnon toimintatapojen kehittämisessä.

Kirjoittanut: Laura Humppi

Henkilöstöannin verotuksen uudet säännökset

Henkilöstöannin verotus uudistuu. Kokosimme yhteen millaisia muutoksia uudistus tuo tullessaan ja minkälaisiin tilanteisiin uudet säännökset soveltuvat

Lue lisää

Yrityssaneeraus – kassa ja kassavirran ennustaminen

Kassavirta ja kassavirran seuraaminen tuloslaskelman lisäksi ovat yrityksen arjessa yksi keskeisin asia

Lue lisää

Miten osakeyhtiöiden on mahdollista hyödyntää etäyhteyksiä kokouksissaan poikkeusaikana?

Kokosimme vinkit osakeyhtiöiden etäyhteyksin tapahtuviin kokouksiin sekä pöytäkirjojen dokumentointiin poikkeusaikana.

Lue lisää

Miten yrittäjä voi varautua yllättäviin elämänmuutostilanteisiin?

Isot elämänmuutokset tapahtuvat usein äkillisesti ja odottamatta. Kokosimme vinkit, kuinka jokainen yrittäjä voi ennalta varautua yllättäviin ja ikäviinkin elämäntapahtumiin.

Lue lisää

Juridiikka + palvelumuotoilu = Legal Design?

Legal Design tuo palvelumuotoilun keinot juridisten palvelujen kehittämiseen - mutta mitä oikeusmuotoilu on käytännössä?

Lue lisää

Lakimiesharjoittelijana Haglexilla

Oikeustieteen perusteet opitaan kirjoista, mutta arkipäivä konkreettisine oikeudellisine ongelmineen opettaa kuinka juridiikkaa käytännössä tehdään.

Lue lisää

Asiakaskokemus liiketoiminnan menestystekijänä

Toteutimme keväällä 2019 Forest Foodyn digitaalisen markkinapaikan asiakaskokemuksen kehittämisprojektin. Miten asiakaskokemuksesta voidaan kehittää liiketoiminnan menestystekijä?

Lue lisää

Liiketoimintamuotoilulla kilpailuetua

Uusi palvelumme yhdistää ainutlaatuisella tavalla laki- ja talousasiantuntemuksen sekä liiketoimintamuotoilun. Laura Humppi aloittaa liiketoimintamuotoilijana 1.3.2019.

Lue lisää

Uusi liikesalaisuuslaki

Kuinka liikesalaisuudet ovat huomioitu yrityksesi riskienhallinnassa? Mitkä tiedot ovat yrityksesi liikesalaisuuksia? Mitä suojakeinoja yrityksessä toteutetaan niiden suojaamiseksi ja mihin niiden suoja ulottuu?

Lue lisää

GDPR:n voimaantulosta jo kaksi kuukautta

Uudesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteiden voimaantulosta on kulunut nyt kaksi kuukautta. Mitä kokemuksia meille on kertynyt? Mitä asiakkaiden kommentteja olemme saaneet kuulla?

Lue lisää

Työharjoittelussa Haglexilla

Haglex on monipuolinen työharjoittelupaikka. Kiinnostaako työharjoittelu kehittävässä ja kannustavassa työssä täällä Haglexilla? Minua taloushallinnon opiskelijana kiinnosti ja päätin ottaa yhteyttä taloushallinnon harjoitteluani varten.

Lue lisää

EU ja yleinen tietosuoja-asetus

Tiesithän että EU:n yleinen tietosuoja-asetus koskee myös yritystänne? EU:n yleistä tietosuoja-asetusta et voi ohittaa, jos esimerkiksi yrityksellänne on työntekijöitä tai kuluttaja-asiakkaita.

Lue lisää
Tietosuojaseloste