Tietosuojaseloste

Haglex Oy ja Hagfin Oy

Rekisterinpitäjät

Haglex Oy
Y-tunnus 2764166-8

Hagfin Oy
Y-tunnus 2794038-5

Hämeenpuisto 33 A 2,
33200 Tampere

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Laura Hagman
laura.hagman(at)haglex.fi
+358 50 3426 304

Rekisterien nimet

Haglex asiakasrekisteri
Hagfin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään henkilötietolain säännöksiä noudattaen asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä tiedottamiseen, viestimiseen ja laskuttamiseen.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta voidaan lähettää kohdennettuja markkinointi- tai asiakasviestejä. Mikäli rekisterissä oleva henkilö ei halua saada viestejä, ilmoitus kiellosta tulee tehdä rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietosisältö

Verkkosivusto on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Verkkosivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen henkilö voitaisiin tunnistaa. Sivuston käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollisia tietoja palvelun kokonaiskävijämäärästä, sisääntulosivuista tms. Tilastollisen tiedon keräämistä varten verkkosivustolla on käytössä Google Analytics.

Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:

IP-osoitetieto tai muu vastaa tunniste
Evästeiden kautta saatavia tietoja
Muita asiakkaan suostumuksella kerättäviä tietoja
yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla henkilön itsensä antamat henkilötiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja laskutusosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ulkopuolisilla osapuolille. Tämä ei sisällä luotettavia kolmansia osapuolia, jotka tuottavat ja kehittävät muun muassa verkkosivustoa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietosisällöt ovat pääsääntöisesti sähköisenä aineistona. Tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti työsuhteen perusteella tarpeen mukaan. Jokainen käyttäjä on sitoutunut tietojen salassapitositoumukseen.

Yksittäisiä manuaaliset aineistot mahdollisia. Niiden säilyttäminen tapahtuu valvotuissa tiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöillä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä selosteessa mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Henkilöllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilöä koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä tai mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle.

Laatimispäivä 10.12.2017

Tietosuojaseloste