Juridiikka + palvelumuotoilu = Legal Design?

Käyttäjäystävällistä juridiikkaa ja palvelujen muotoilua

Palvelumuotoilu on levinnyt useille eri aloille ja juridiikassa palvelumuotoilunäkökulman hyödyntämistä kutsutaan termillä Legal Design (oikeusmuotoilu). Lyhyesti oikeusmuotoilussa yhdistetään juridiikkaa, palvelumuotoilua ja teknologisia innovaatioita.

Juridiset palvelut, asiakirjat ja sanasto koetaan usein vaikeasti ymmärrettäviksi. Asiakkaiden tarpeiden ja käyttäytymisen nopeat muutokset ja toimialamurrokset haastavat myös juridisia palveluja kehittymään yhä käyttäjäystävällisemmiksi, helppokäyttöisemmiksi ja ymmärrettävämmiksi.

Oikeusmuotoilu tuo palvelumuotoilun keinot juridisten palvelujen kehittämiseen. Oikeusmuotoilun tavoitteena on kehittää käyttäjäystävällisiä ja ymmärrettäviä palveluja, jotka tuottavat arvoa sekä käyttäjälle, asiakkaalle että liiketoiminnalle. Käyttäjien tarpeiden tunnistaminen ja analysoiminen ovat perusta käyttäjäystävällisten palvelujen kehittämiselle ja testaamiselle. Parempia palveluja syntyy, kun kehittämistyötä tehdään yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa.

Usein oikeusmuotoiluun yhdistetään visualisoidut sopimukset ja erilaisten sovellusten hyödyntäminen lakipalveluiden tarjoamisessa. Oikeusmuotoilu ei kuitenkaan tarkoita pelkästään värikkäiden symbolien lisäämistä sopimuksiin ja powerpointteihin tai uuden kännykkäsovelluksen kehittämistä.

Käytännön oikeusmuotoilu voi olla esimerkiksi laajemmin erilaisten juridiikkaan liittyvien palvelujen työvaiheiden, vuorovaikutuksen ja viestinnän ymmärrettävyyden kehittämistä eli asiakaskokemuksen parantamista. Lähes kaikki nykyajan menestyvimmät yritykset alasta riippumatta tarjoavat erinomaista asiakaskokemusta tai vähintäänkin käyttävät merkittävästi panostuksia asiakaskokemuksen parantamiseen.

Helsingissä järjestettiin viime viikolla (13.9.2019) kansainvälinen Legal Design Summit, joka on maailman suurin oikeusmuotoilun tapahtuma. Kansainväliseen tilaisuuteen osallistui monipuolinen joukko aiheesta kiinnostuneita juridiikan, palvelumuotoilun ja teknologian asiantuntijoita.

Tilaisuuden perusteella oikeusmuotoilu on todella ajankohtainen aihe ja tavat sen hyödyntämiseen käytännössä ovat kehittymässä hyvää vauhtia. Muutosta ja uudenlaisia toimintatapoja pidetään välttämättöminä. Esityksissä kävi hyvin esille aiheen monimuotoisuus, mutta myös se, että oikeusmuotoilua hyödynnetään käytännössä jo hyvin laajasti. Perinteinen ajattelutapa siitä, että sisältö ratkaisee eikä esitystavalla ole merkitystä, on rapisemassa. Vaikka asiantuntemuksesta ei voidakaan tinkiä, juridiikkaa on voitava tehdä ymmärrettävämmin. Lakipalvelut ovat uudistumassa ja uudistuminen tulee väistämättä vaikuttamaan myös perinteisiin lakitoimistoihin.

Oikeusmuotoilu voidaan aloittaa pienillä askelilla, joista ensimmäinen voi olla esimerkiksi juridisiin palveluihin ja sisältöihin liittyvän viestinnän kehittäminen. Keskustelu eri alojen asiantuntijoiden kanssa voi myös avata uusia näkökulmia. Eri tilanteissa kehittämisen tarpeet voivat liittyä esimerkiksi asiakkaiden kokemuksiin ja tarpeisiin liittyvän ymmärryksen syventämiseen, kehitettävien työvaiheiden tunnistamiseen tai uudenlaisten toimintatapojen ideointiin, ketterään testaamiseen ja jatkokehittämiseen.

Oikeusmuotoilu huomioi kehittämistyössä juridiikan erityispiirteet, mutta yhtä lailla palvelumuotoilua voidaan hyödyntää minkä tahansa asiantuntijapalvelun kehittämisessä. Juridiikka voi tuottaa parhaimmillaan merkittävää lisäarvoa kaikille osapuolille, joten tehdään siitä käyttäjäystävällisempää!

Kirjoittanut: Laura Humppi

Henkilöstöannin verotuksen uudet säännökset

Henkilöstöannin verotus uudistuu. Kokosimme yhteen millaisia muutoksia uudistus tuo tullessaan ja minkälaisiin tilanteisiin uudet säännökset soveltuvat

Lue lisää

Yrityssaneeraus – kassa ja kassavirran ennustaminen

Kassavirta ja kassavirran seuraaminen tuloslaskelman lisäksi ovat yrityksen arjessa yksi keskeisin asia

Lue lisää

Miten osakeyhtiöiden on mahdollista hyödyntää etäyhteyksiä kokouksissaan poikkeusaikana?

Kokosimme vinkit osakeyhtiöiden etäyhteyksin tapahtuviin kokouksiin sekä pöytäkirjojen dokumentointiin poikkeusaikana.

Lue lisää

Miten yrittäjä voi varautua yllättäviin elämänmuutostilanteisiin?

Isot elämänmuutokset tapahtuvat usein äkillisesti ja odottamatta. Kokosimme vinkit, kuinka jokainen yrittäjä voi ennalta varautua yllättäviin ja ikäviinkin elämäntapahtumiin.

Lue lisää

Näin teet tilinpäätökseen valmistautumisesta helppoa

Mitä, miten ja milloin tulisi huomioida tilinpäätökseen valmistautumisessa? Kokosimme vinkit tilinpäätökseen valmistautumiseen.

Lue lisää

Lakimiesharjoittelijana Haglexilla

Oikeustieteen perusteet opitaan kirjoista, mutta arkipäivä konkreettisine oikeudellisine ongelmineen opettaa kuinka juridiikkaa käytännössä tehdään.

Lue lisää

Asiakaskokemus liiketoiminnan menestystekijänä

Toteutimme keväällä 2019 Forest Foodyn digitaalisen markkinapaikan asiakaskokemuksen kehittämisprojektin. Miten asiakaskokemuksesta voidaan kehittää liiketoiminnan menestystekijä?

Lue lisää

Liiketoimintamuotoilulla kilpailuetua

Uusi palvelumme yhdistää ainutlaatuisella tavalla laki- ja talousasiantuntemuksen sekä liiketoimintamuotoilun. Laura Humppi aloittaa liiketoimintamuotoilijana 1.3.2019.

Lue lisää

Uusi liikesalaisuuslaki

Kuinka liikesalaisuudet ovat huomioitu yrityksesi riskienhallinnassa? Mitkä tiedot ovat yrityksesi liikesalaisuuksia? Mitä suojakeinoja yrityksessä toteutetaan niiden suojaamiseksi ja mihin niiden suoja ulottuu?

Lue lisää

GDPR:n voimaantulosta jo kaksi kuukautta

Uudesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteiden voimaantulosta on kulunut nyt kaksi kuukautta. Mitä kokemuksia meille on kertynyt? Mitä asiakkaiden kommentteja olemme saaneet kuulla?

Lue lisää

Työharjoittelussa Haglexilla

Haglex on monipuolinen työharjoittelupaikka. Kiinnostaako työharjoittelu kehittävässä ja kannustavassa työssä täällä Haglexilla? Minua taloushallinnon opiskelijana kiinnosti ja päätin ottaa yhteyttä taloushallinnon harjoitteluani varten.

Lue lisää

EU ja yleinen tietosuoja-asetus

Tiesithän että EU:n yleinen tietosuoja-asetus koskee myös yritystänne? EU:n yleistä tietosuoja-asetusta et voi ohittaa, jos esimerkiksi yrityksellänne on työntekijöitä tai kuluttaja-asiakkaita.

Lue lisää
Tietosuojaseloste